תקנון שירות

תנאי שימוש בשירותי העסק אנרג'י סרב

תקנון שירות

הסכם השירות רשום במין זכר אך מופנה כלפי שני המינים.

בין העסק אנרג'י סרב (כינויו אי-סרב), לבין רוכש השירות – להלן הלקוח.

ברכישת אחד השירותים ו/או המוצרים מהעסק, הלקוח מאשר כי הינו מסכים ומודע בצורה מלאה לכל התנאים המוצגים בהסכם זה.

העסק אנרג'י סרב מספקת שירותי אירוח מתקדמים כגון: שרתים מיודיים וירטואליים (VPS), שרתי משחק, אירוח אתרים, השכרת שרתים יעודיים וכו'

תקנות לשירותי העסק

1. הגבלות וגישות של השירות הינם כמתוארים בכתב ההזמנה ואינם ניתנות לשינוי לאחר העברת התשלום אל העסק.

1.2 הגדלה/שיפור/הרחבה/שדרוג ו/או שינוי הגבלות או גישות של השירות, יבוצעו בתשלום נוסף או באישור גורם מוסמך מטעם העסק בלבד.

1.3 העסק רשאי לשנות בכל עת וללא כל הודעה אנרג'י סרב את מחירי החבילות המוצעות באתר החברה הרשמי.

1.4 פתיחת חשבון שירות (מושכר) וקבלת הפרטים ע"י הלקוח יהיו עד 24 שעות מרגע העברת התשלום אל לעסק.

1.5 שרתי המשחק,השרתים הווירטואלים ושרתי הדיבור מתארחים בחוות בזק בינלאומי הנמצאת בפתח תקווה (ישראל).

1.6 שירותינו באים עם הגנות DDoS ממוצעות נגד התקפות אפקטיביות בשכבות 4 ו3.

1.7 התחזות לנציג מהעסק מהווה עבירה פלילית ותעבור לטיפול של רשויות החוק ותגרר להשעיית ומחיקת כל השירותים הקשורים לאחראי לכך.

1.8 רשות העסק לא לספק מסיבות כאלו ואחרות את התוספים המוצעים ללא תשלום כתוספת לשירותים בעסק אלה אם כן יש את אותם שירותים בהצעת תשלום.

החזרים כספיים וביטולים

2. הזמנות שירותים/מוצרים מהעסק יבוצעו לאחר יצירת קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות של החברה

2.1 תשלום עבור שירותי אירוח השרתים הוירטואליים /שרתי המשחק לסוגיו השונים/שרתי הדיבור וכדומה יבוצעו במידית וללא עוררין אלא אם סוכם אחרת ע"ינציג מוסמך מטעם החברה.

2.2 אמצעי התשלום המקובלים בהעסקנו הם: פייפל, העברה בנקאית, חיוב טלפוני, ביטקוין, מזומן בזמן (דואר ישראל) בלבד.

2.3 חידוש אחד או יותר מהשירותים המוצעים ע"י העסקנו והעברת התשלום יבוצע עד ל 7- ימי עסקים לפני תום תקופת השירות בכתב ההזמנה, במידה והתשלום לחידוש השירות לא יועבר, להעסק אנרג'י סרב יש את הזכות להשעות את חשבונו של הלקוח לאלתר וללא הודעה מראש.

2.4 במידה ולא סופק השירות שנרכש הלקוח יקבל החזר כספי מלא.

2.5 לקוח רשאי לקבל החזר כספי עד 24 שעות מרגע העברת התשלום.

2.6 במידה וסוכם עם גורם מוסמך מצד העסק על החזר כספי, ההחזר הכספי ינתן עד 4 ימי עסקים.

שימוש ברעה בשירותינו

3. חל איסור על שימוש לא חוקי ולביצוע עבירות פליליות באחד משירותי/מוצרי העסק ( אירוח שרתים וירטואלים, שרתי משחק על כל סוגיו, שרתי דיבור וכדומה)שימוש לא חוקי בשירותי העסק יכול לגרור להשעיית חשבונו של הלקוח ואף מחיקתו לצמיתות ללא החזר כספי ובמקרים קיצוניים גם להעמדה לדין .

3.1 אין להשתמש לרעה במשאבי העסק הניתנים, העסק מאפשר הרצת מגוון רחב של יישומים על גבי חשבון הלקוח וביניהם יישומים אשר עלולים לגרום לאיטיות ואףפגיעה בשירותים נוספים המוצעים ע"י העסק. פעולה זו עלולה לגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו.

3.2 חל איסור מוחלט על ניסיון חדירה או הפרעה למערכת, על כל ניסיון של גרימת נזק כלשהו למערכת, במודע. כגון פריצה או הצפה. חשבון הלקוח יושעה במידית עדלבירור עם לקוח , ואף עלול להימחק לצמיתות ללא החזר כספי

3.3 אין להעלות תכנים העוברים על זכויות יוצרים, תוכן פורנוגרפי, תוכן הנוגע לקטינים ודרכי התקשרות עימם ללא אישור אפוטרופוס וכל תוכן אחר אשר עובר על חוקימדינת ישראל. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים המועלים לחשבון הלקוח חלה על הלקוח בלבד והעסק לא יישא באחריות בגינם. העלאת תוכן לא מורשה עלוללגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו לצמיתות וללא החזר כספי.

3.4 לרשות העסק אנרג'י סרב יש את הזכות המלאה להשעות/להקפיא את חשבון/מוצר הלקוח אשר הפר את אחד או יותר מחוקי התקנון , או מסיבה אחרת.(יקבע ע"י שיפוט הנהלת החברה) , העסקנו אינה מתחייבת להודיע ללקוח על השעיית/הקפאת חשבונו עקב שימוש שגויי או הפרת אחד או יותר מסעיפי התקנון .

3.5 במידה ולקוח גורם נזק לשרתי החברה ביודעין או לא ביודעין החברה רשאית להשעות את חשבונו במידי ואף לדרוש ממנו תשלומים עבור הוצאות ונזקים אשר נגרמו.

3.6 בעת שימוש לא חוקי באחד או יותר משירותי האירוח של החברה , העסקנו רשאית להעביר את פרטי הלקוח לגורמים הרלוונטים על פי דרישה .

כוח עליון

איחור בביצוע ההתחייבויות של העסק אנרג'י סרב כלפי הלקוח הנובע במישרין או בעקיפין של הרשויות המוסמכות כגון: שריפה, אסון טבע, שביתה, השבתה,מלחמה, התקפה, מצב חירום בטחוני, גיוס מילואים נרחב וכדומה, שאינו בשליטת אחד או יותר מהצדדים לא יהווה הפרה של הסכם זה וידחה את ביצוע כלההתחייבויות במשך כל אותו הזמן בו נגרם העיכוב האמור.


העסק אנרג'י סרב מורשת לשנות תקנון זה בכל עת וללא כל הודעה.

אי ידיעת תקנון זה הינה בעיית הלקוח בלבד, ואינה פותרת מעונש.

לקוח אשר לא קרא תקנון זה לא יוכל לבוא בתלונות אל העסק אנרג'י סרב ויישא באחריות במקרה זה או אחר.

בכל קניה של הלקוח, הלקוח מאשר תקנון זה גם אם לא קרא את התקנון הנ"ל.

בעת אישור תקנון זה הלקוח מסכים לקבל תוכן עדכוני קריטי לטלפון הניד ולדוא"ל.

בברכה, הנהלת אנרג'י סרב.